• Rubriky příspěvkuAktuality
21-23.4. se majitelka s Aresem z Heikedu zúčastnila
Krajského závodu CACT ZVV3 (doplňkové kat. ZM, ZVV1, ZVV2 a ZPS1) ve Volenicích s možností složení zkoušky.
Ares se v kategorie ZVV1 umístil na krásném 5. místě s body – stopa 81, poslušnost 89 a obrana 93.
Celkem 263 bodů takže má úspěšně složenou další zkoušku! Gratulujeme!!